Home Privacystatement

Privacystatement

Privacyverklaring van SinglesMag.nl

Onderstaand de privacyreglementen van SinglesMag.nl. In het kort: Op deze website gebruiken we Google services en advertentieoplossingen zoals Google Analytics, Tag Manager en Adsense. Dit gebruiken wij om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en voor het plaatsen van advertenties. Wij verkopen geen data door aan derde partijen. De volledige verklaring leest u hieronder.

Dit is de privacyverklaring van Dynamic Holland, de eigenaar en beheerder van deze website singlesmag.nl. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en gebruikers op de digitale kanalen. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. Dynamic Holland handelt zo goed mogelijk en in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hierna is te lezen op welke manier Dynamic Holland persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en wat hiervoor de grondslag is. Verder wordt uitgelegd of, en zo ja aan wie, persoonsgegevens worden verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en daarnaast wat de beoogde bewaartermijnen zijn. Tot slot wordt aangegeven hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.

Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds willen verbeteren, kan deze privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden je aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren, zodat je altijd op hoogte bent van de meest recente versie.

Dynamic Holland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de zin van de wet, de AVG, is Dynamic Holland verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle diensten die Dynamic Holland verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. DekaMarkt is gevestigd aan de Rozengracht 31, 8861 EX Harlingen. Je kunt ons bereiken door een mail te sturen naar [email protected].

Via onze websites kun je doorklikken naar websites van derden, bijvoorbeeld onze leveranciers. Dit betekent echter niet dat Dynamic Holland verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites en dus is deze privacyverklaring om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op hun website.

1. Inleiding

1.1 Persoonsgegevens
Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om jou te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en klantnummer. Dynamic Holland verwerkt niet altijd jouw persoonsgegevens, maar voor sommige diensten, zoals voor het bezoeken van de website of het publiceren van een reactie is dit wel nodig. In de hierna volgende paragrafen wordt uitgelegd waarom bepaalde gegevens worden verzameld voor deze diensten.

1.2 Als je jonger bent dan 16 jaar
Ben je jonger dan 16 jaar dan mogen wij geen persoonsgegevens van jou verwerken zonder toestemming van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer je jonger bent dan 16 verzoeken wij je om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken als je hiervoor geen toestemming hebt gekregen van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Dit kan betekenen dat wij voor sommige diensten die wij bieden, je zullen vragen om de toestemming van jouw ouders of om jouw identiteitsbewijs om op die wijze jouw leeftijd vast te kunnen stellen. Je wordt hierover geïnformeerd wanneer dit het geval is.

1.3 Is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Nee, het is niet altijd noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen wij in die gevallen jouw toestemming hiervoor. In andere gevallen is het wel noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een klacht of het kunnen bezorgen van de boodschappen op jouw adres.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Wij verwerken persoonsgegevens als je onze websites bezoekt, onze apps gebruikt, je je abonneert op onze nieuwsbrief of deelneemt via een reactieformulier. Dit kan een naam en emailadres zijn. Ook maken we gebruik van Google Diensten als Google Analytics en advertenties van Google Adsense. Google verzamelt ook data als een IP adres. Deze data is via Google Beschikbaar.

2.1 Deelnemen aan een actie
Dynamic Holland organiseert regelmatig verschillende soorten acties, zoals prijsvragen, spellen en winacties. Om deel te kunnen nemen aan een van deze acties is het soms nodig om een formulier in te vullen. Bij sommige acties delen wij persoonsgegevens met derde partijen. Hierover wordt meer informatie gegeven in de actievoorwaarden van de betreffende actie, ook omdat de derde partij varieert per actie.

2.1.1 Welke gegevens?
Wanneer je deelneemt aan een actie verwerkt Dynamic Holland de gegevens die jij hebt opgegeven met als doel contact met je op te kunnen nemen nadat je je hebt opgegeven voor de desbetreffende actie en om vast te stellen of je mee kunt doen aan de actie. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en dat je 16 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Wanneer je iets wint, zal Dynamic Holland contact met je opnemen en zullen er meer persoonsgegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld het adres om een prijs op af te leveren.

De persoonsgegevens verwerken wij op basis van de door jou gegeven toestemming. Bij elke actie zal deze toestemming van jou gevraagd en geregistreerd worden.

2.1.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Om prijzen uit te kunnen reiken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, bewaren wij inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie. Hoe lang de bewaartermijn is, verschilt per actie. Dit wordt vermeld in de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

2.1.3 Afhandelen van klachten of vragen

Als je een vraag of een klacht hebt, hebben wij er belang bij om deze zo goed mogelijk af te handelen. Dit is ook in jouw belang. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal gegevens van je nodig. Het gaat dan in ieder geval om je contactgegevens, omdat we zonder die gegevens jou niet kunnen bereiken. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.1.3.1 Welke gegevens?
Na een vraag of klacht slaan wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Daarnaast slaan wij ook een omschrijving van je klacht of vraag op.

2.1.3.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

2.1.4 Deelname aan klantenpanel
Om jouw tevredenheid met betrekking tot onze producten, diensten, websites etc. te kunnen toetsen, doen wij hier onderzoek naar. Hierbij schakelen wij een derde partij in, die gespecialiseerd is in dit soort onderzoeken. Hiervoor wordt vaak een klantenpanel samengesteld. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, ontvang je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaald filiaal, de website, een product of dienst. Elke keer dat je van ons een uitnodiging ontvangt, kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Het aanmelden voor het klantpanel gebeurt op basis van jouw toestemming. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, vind je in de e-mail een link waarmee je je kan uitschrijven. Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor onderzoeken.

2.1.4.1 Welke gegevens?
Voor het versturen van uitnodigingen verwerkt de derde partij die wij hiervoor hebben ingeschakeld, jouw klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum en de door jou ingevulde antwoorden. Wij ontvangen daarnaast jouw beoordeling. Afhankelijk van het onderzoek dat wij doen, is het ook mogelijk dat gegevens over jouw huishouden en winkelgedrag worden verwerkt. Dit wordt dan bij het onderzoek vermeld.

2.1.4.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw klantenpanelinschrijving en jouw contactgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd totdat je niet langer onderdeel wilt zijn van het klantenpanel. Jouw beoordelingen bewaren we ook in ieder geval zolang als je onderdeel bent van ons klantenpanel. Voor statistische doeleinden willen we jouw beoordelingen ook kunnen bewaren, nadat je aangeeft niet langer onderdeel te willen zijn van ons klantenpanel. We zullen er dan voor zorgen dat die gegevens daarna niet langer te herleiden zijn tot jou als persoon.

2.2 Bezoek aan onze websites 

2.2.1 Website algemeen
Wanneer je de website van Dynamic Holland bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je, zoals je IP-adres en gegevens over hoe jij gebruikmaakt van onze websites met als doel om onze websites goed te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren. We kunnen ook jouw bezoek aan onze website op jou afstemmen, maar dat doen we pas wanneer jij ons daar toestemming voor hebt gegeven.

2.2.2 Klantaccount aanmaken
Op onze website is het mogelijk om een klantaccount aan te maken. Het aanmaken van een account is vrijwillig en gebeurt op basis van jouw toestemming. Wanneer je een account aanmaakt, hebben wij een aantal gegevens van jou nodig.

2.2.2.1 Welke gegevens?
Om jouw account aan te maken hebben wij de volgende gegevens nodig: e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, adresgegevens. En wanneer je hiervoor kiest, verwerken wij de voorkeuren die je opgeeft.

2.2.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, na 2 jaar verwijderen.

2.3 Nieuwsbrief
Op onze websites is het mogelijk je aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en acties. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Ook is het mogelijk om aan te geven welk filiaal jij doorgaans bezoekt, zodat de openingstijden van deze winkel of specifieke aanbiedingen ook in de nieuwsbrief worden vermeld.

Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je je via de link onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.

2.4.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In ieder geval voor die periode waarbinnen jij ons toestemming hebt gegeven om jou een nieuwsbrief te mogen sturen. Na het intrekken van je toestemming om jou een nieuwsbrief te mogen sturen zullen wij er voor zorg dragen dat jouw persoonsgegevens niet langer voor dat doel worden verwerkt en jouw gegevens worden verwijderd na 6 maanden.

2.5 Extra acties en informatie
Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geven we je ook de keuze om toestemming te geven voor het toesturen van extra acties en informatie. Hiermee ontvang je als klant informatie over kortingsacties, reviewverzoeken, relevantie informatie en persoonlijke aanbevelingen op basis van je eerdere bestellingen, voorkeuren en gegevens uit je profiel. Hiervoor gebruiken wij de gegevens welke je registreert bij het aanmaken van een account.

2.6 Social media
Als je ervoor kiest om via social media contact met ons op te nemen, verwerken wij de persoonsgegevens die jij op dat moment aan ons verstrekt. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

2.6.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij slaan in principe geen gegevens op als je contact met ons opneemt via social media. Mocht het zo zijn dat we advies nodig hebben van een interne afdeling delen wij enkel de benodigde gegevens met hen zodat zij de vraag juist kunnen beantwoorden.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

3. Cookies

Onze websites en de apps maken gebruik van cookies. Als je onze website voor het eerst bezoekt vragen we jou of je akkoord gaat met het gebruik van alle cookies. Als je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies plaatsen wij enkel de volgende cookies:

  • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
  • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar tot een persoon.
  • Tracking cookies. Wij gebruiken tracking cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Hiermee kunnen persoonsgegevens verwerkt worden.

4. Delen we gegevens met derde partijen?

Dynamic Holland maakt gebruik van de diensten van derde partijen (zoals e-mail en postdiensten) en ook technologiebedrijven als Google.

Wanneer we gebruikmaken van derde partijen zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

Soms zijn we verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen wanneer dit nodig is voor politieonderzoek of wanneer wij hier specifiek om verzocht worden. Het zou ook kunnen dat wij genoodzaakt zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan fiscale autoriteiten of een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Dynamic Holland een strikt beleid als het hier om gaat. We hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn.

Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. Onze systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.

6. Rechten uitoefenen

Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je hebt op basis van de AVG kunt uitoefenen. Daarom kun je gemakkelijk een e-mail sturen naar [email protected]
Je hebt het recht op inzage in en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door DekaMarkt. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verder kun je uiteraard altijd de gegevens in jouw account inzien en wijzigen. Hiervoor hoef je echter geen verzoek in te dienen bij de klantenservice, tenzij je een vraag hebt over je account of de apps, dan kun je altijd contact met ons opnemen.